Ban Giám hiệu

 • Phạm Ngọc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02693604204
  • Email:
   hungchinh75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trước ở Phan Chu Trinh. Nay làm việc ở IaPa

 • Lê Văn Hiếu Soạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán
  • Điện thoại:
   0972143431
  • Email:
   lesoan2008@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   2003 là giáo viên THPT Ayun Pa

   2004 đến nay là THPT Nguyễn Tất Thành