• Nay H Bloanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0978752759
  • Email:
   naybloanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch công đoàn trường

 • Siu Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0985400379
  • Email:
   siuhungnoel@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2