Thông tin chi tiết:
Nay H Bloanh
Phó Chủ tịch Nay H Bloanh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1977
Giới tính Nữ
Điện thoại 0978752759
Email naybloanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phó chủ tịch công đoàn trường

Chuyên môn: tiếng anh