Thông tin chi tiết:
Siu Hưng
Chủ tịch Siu Hưng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1974
Giới tính Nam
Điện thoại 0985400379
Email siuhungnoel@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2

Giáo viên toán, kiêm CTCĐ. Hiện đang chủ nhiệm lớp 11A2