Đoàn Thanh niên

 • Lê Quang Xe
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   lequangxe@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư đoàn trường NTT

 • Rmah H' Bung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989972967
  • Email:
   bung1188@gmail.com