Thông tin chi tiết:
Lê Quang Xe
Bí thư đoàn trường Lê Quang Xe
Ngày tháng năm sinh 01/01/2082
Giới tính Nam
Trình độ Cử nhân Toán
Điện thoại 0987645678
Email lequangxe@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Bí thư đoàn trường NTT

Giảng dạy môn toán.