Thông tin chi tiết:
Rmah H' Bung
Phó bí thư đoàn Rmah H' Bung
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Cử nhân
Điện thoại 0989972967
Email bung1188@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách