Tổ Chuyên môn

 • Nguyễn Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng: Sử-Địa-GDCD-GDQP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0839322998
  • Email:
   nguyenquang201179@gmail.com
 • Hoàng Văn Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng: Lí-TD-CN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905286658
  • Email:
   karachut188@gmail.com
 • Đặng Quốc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962511379
  • Email:
   dangquochiepntt@gmail.com
 • Đặng Quang Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-CN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942422925
  • Email:
   quangsang0104@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - CN

 • Hoàng Thị Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0964885559
  • Email:
   huongmanhgialai@gmail.com
 • Nay H" Bloanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0978752759
  • Email:
   Naybloanh@gmail.com