• Nguyễn Cẩm Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn-Sử-Địa
  • Điện thoại:
   0984336207
  • Email:
   Thachtht@gmail.com
 • Nguyễn Văn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng: CD-TA-TD-QP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0839322998
  • Email:
   nguyenquang201179@gmail.com
 • Đặng Quang Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý-Hóa-Sinh-CN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942422925
  • Email:
   quangsang0104@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng tổ Lý - Hóa - Sinh - CN

 • Đặng Quốc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962511379
  • Email:
   dangquochiepntt@gmail.com