Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Mạnh
Tổ trưởng Ngữ Văn Hoàng Thị Mạnh
Giới tính Nữ
Trình độ Giáo viên Văn
Điện thoại 0964885559
Email huongmanhgialai@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách