Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Linh
Tổ trưởng: Lí-TD-CN Hoàng Văn Linh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Vật lí
Điện thoại 0905286658
Email karachut188@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách