Thông tin chi tiết:
Đặng Quốc Hiệp
Tổ trưởng tổ Toán - Tin Đặng Quốc Hiệp
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Toán
Điện thoại 0962511379
Email dangquochiepntt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách