Thông tin chi tiết:
Nay H" Bloanh
Tổ trưởng tổ Tiếng anh Nay H" Bloanh
Giới tính Nữ
Trình độ Cử nhân Tiếng anh
Điện thoại 0978752759
Email Naybloanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách