Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Quang
Tổ trưởng: Sử-Địa-GDCD-GDQP Nguyễn Văn Quang
Ngày tháng năm sinh 20/11/1979
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ GDCD
Điện thoại 0839322998
Email nguyenquang201179@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách