Tổ Văn Phòng

 • Cao Thị Ngọc Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học kế toán
  • Điện thoại:
   0989589898
  • Email:
   caongoctuyet84@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán nhà trường

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thư viện
  • Điện thoại:
   0366126579
  • Email:
   thienhuongtini969@gmail.com
 • Lê Văn Hổ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Y tế trường học
  • Điện thoại:
   02693655083
  • Email:
   holevan83@gmail.com