Thông tin chi tiết:
Cao Thị Ngọc Tuyết
Tổ trưởng tổ Văn phòng Cao Thị Ngọc Tuyết
Ngày tháng năm sinh 01/01/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học kế toán
Điện thoại 0989589898
Email caongoctuyet84@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Kế toán nhà trường

Tổ trưởng tổ văn phòng