Thông tin chi tiết:
Lê Văn Hổ
Văn thư - Y tế trường học Lê Văn Hổ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1984
Giới tính Nam
Điện thoại 02693655083
Email holevan83@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách