Giấy mời họp triển khai kế hoạch tổng duyệt và khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2019
Văn bản liên quan