Triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị HCSN cho các đơn vị trực thuộc
Văn bản liên quan